Vilken är det största köttrasen bland får?

Texel är den största köttrasen bland alla raser av får i Sverige. Rasen har en ganska kort historia i Sverige som inte sträcker sig länge tillbaka än till 1960-talet. Det är en ras med många positiva egenskaper för köttproduktion. Idag finns det runt 1700 tackor registrerade i fårkontrollen.

Texelfår används som faderras i slaktlammsproduktion. Man ser att texelrasen har den högsta tillväxen när man kollar på fårkontrollens resultat. Det som utgör rasens fördelar är bland annat att den når en hög mönstringsvikt redan i tidig ålder och innehar en kroppsform som gör den matig och väldigt passande som köttras. Faktiskt bättre än så gott som alla andra raser av får som finns i Sverige.

Utöver att de egenskaper vi redan nämnt har Texeltackorna egenskaper som innefattar att de producerar en stor mängd mjölk. De får dessutom lamm som har en bra tillväxt, både på stall och under betesperioden.

Texelrasen blir allt med populär världen över med tiden, den kan man se på det internationella intresset. Att intresset för rasen ökar beror på att den lämpar sig väl för vad konsumenter i dagens samhälle vill ha. Dagen konsument vill äta fettsnål mat och samtidigt uppleva den gastronomiska njutning som man kan uppleva när man äter kött från texellamm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.