Brunsereds Texel 

 

 

 

 

Välkommen till Brunsereds Texel

 

 

På Brunsereds Gård finns ca 50 renrasiga texeltackor. Vi har haft får av rasen texel sedan 1970 och bedrivit avel alltsedan dess. Vi som äger och driver gården heter Birgitta och Kjell-Åke Jönsson. Bagglammen på bilden ovan är uttagna som avelsbaggar.

 

Rasen kommer ursprungligen från ön Texel utanfor den Holländska kusten, där den är känd sedan romartiden. Texelfåret härstammar från Nordsjökustens lantrasfår. Sedan 1960-talet har den moderniserade texelrasen spritts till många länder.

 

I början av 1960-talet kom de forsta texelbaggarna till Sverige från Danmark för att användas till korsning med bl a finull. Texelbaggar har sedan dess importerats från Danmark i olika omgångar for att förnya och förbättra vår svenska texel.

 

 

 

 

 

 

  Copyright ® Brunseredtexel.se 

   

Website counter